bộ trưởng tài nguyên úc cho biết sự bùng nổ khai thác đã chấm dứt máy nghiền khai thác đá