công suất clinker và xi măng cho nhà máy xi măng tây