bắt đầu quy trình nghiền bằng than sinh học và chi phí của máy